Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Górowskiego, o zasięgu ponad gminnym i jest przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych 74 osób.

Dom położony jest w miejscowości Wroniniec w Gminie Niechlów, leżącej w dorzeczu rzeki Odry i Baryczy, w powiecie górowskim w województwie dolnośląskim. Dom znajduje się w środkowej części wsi, w otoczeniu pięknego starego parku, między zabytkowym pałacem z XVI wieku a ruinami kościoła z drugiej połowy XVI wieku. Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu powołano zarządzeniem Wojewody Leszczyńskiego nr 89/91 z dnia 10 września 1991roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło dnia 20 października 1992 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu posiada osiągnięty standard zgodny z wymogami prawa, posiada również decyzję wojewody dolnośląskiego o działalności na czas nieokreślony.

Warunki Mieszkaniowe

Siedzibę Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu stanowi jeden budynek, gdzie znajdują się pomieszczenia mieszkalne ułożone segmentowo na dwóch kondygnacjach, po dwa pokoje połączone łazienką, której wyposażenie przewiduje zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z higieną.
  • więcej
  • Terapia i Rehabilitacja

    Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań.
  • więcej
  • Warunki Przyjęcia

    Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
  • więcej